wijzigingen en opzeggingen

Mutaties in het lidmaatschap dienen schriftelijk aan de ledenadministratie gemeld te worden. Dit kan gaan om adreswijziging, wijziging e-mailadres, verandering in lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie etc. Dit kan door middel van een e-mail aan ledenadministratie@avheerenveen.nl


OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

  • Opzeggen van de contributie kan 2 keer per jaar; voor 31 mei of voor 30 november bij de ledenadministratie (per post of per e-mail).
  • Voor de wandelbond geldt: opzeggen vóór 1 november.
  • Voor de overige bonden (atletiekunie en de NTB) geldt: opzeggen voor 30 november via ledenadministratie@avheerenveen.nl

De ledenadministratie moet de opzeggingen voor 1 december aan de bond doorgeven. Er vindt geen contributieverrekening plaats. De machtiging verdwijnt na stopzetting en verwerking door de ledenadministratie automatisch.