Uitnodiging ALV 9 december

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de atletiekvereniging AV Heerenveen nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 9 december 2019 om 20.00 uurin het clubhuis op de atletiekbaan De Stripe.

Agenda:   

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Vaststelling notulen** Algemene Ledenvergadering  24 april 2019.
  4. Begroting 2020*.
  5. Uitkering vrijwilligers vergoedingen.
  6. Nieuwjaarsreceptie
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

* De begroting 2020 ligt ter inzage bij de penningmeester Itty Speelman.

Belangstellenden kunnen deze opvragen per mail op: ittyspeelman@tele2.nl

** De notulen van de vorige ALV van 24 april jl. zijn per mail op te vragen via  secretariaat@avheerenveen.nl