Trainingen Recreanten maandag – en Woensdagavondgroepen

Zolang er niet getraind kan worden op de baan is er een training

elke maandag om 14:15 uur van de parkeerplaats bij het Heidemeer.

Dit is bij de rotonde op de Rottumerweg tegenover de Opel-garage.

Normaal wordt er één (of twee) rondje om het Heidemeer gelopen.

Groeten, Wieger