organisatie


Bestuur
Voorzitter Sietse van der Mei voorzitter@avheerenveen.nl
Secretaris Janine Does secretariaat@avheerenveen.nl
Penningmeester Itty Speelman penningmeester@avheerenveen.nl
Baanatletiek Janet Veenstra wocbaan@avheerenveen.nl
Loop- en wandelsport Wietze Jonker loopsport@avheerenveen.nl
Triatlon Tineke van Berkum triathlon@avheerenveen.nl

Ledenadministratie
Ledenadministratie Ina Veenstra ledenadministratie@avheerenveen.nl

Commissie baanatletiek
wocbaan@avheerenveen.nl
voorzitter Jordi Dommerholt
secretaris en vice-voorzitter Gerda van Werkhoven
(vanaf voorjaar 2024 vacant)
wocbaan@avheerenveen.nl
penningmeester Anja van Wijk
jury- en vrijwilligerscoördinator Janet Veenstra
trainerscoördinator
activiteitencoördinator
Simone Falkena
materiaalbeheeer Arjen Wolters
adviseur atletiekbaan Jan Willem Marinus

Commissie loopsport
loopsport@avheerenveen.nl
voorzitter Wietze Jonker  loopsport@avheerenveen.nl
secretaris Arie van der Steen arievds@gmail.com
lid Henri Veldman
Ronde van Oranjewoud Arie van der Steen  info@rondevanoranjewoud.nl
Joustermerkeloop Uilke van Gelderen joustermerke@gmail.com
Wintercompetitie Klaas Peereboom wintercompetitie@avheerenveen.nl

Commissie Triatlon
triathlon@avheerenveen.nl
voorzitter Tineke van Berkum
lid Maartje Roos
lid Nynke Visser
Contacten Henk Onsman

Kantine Commissie
Algemene coördinatie Marja van der Werf kantineavheerenveen@gmail.com

Beheercommissie Clubgebouw / verhuur Clubgebouw
lid Jacob Visser jacobennelly@gmail.com
lid Johan Knoester joknoest@ziggo.nl
Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon Bea Koet beakoet@gmail.com
vertrouwenspersoon Henri Veldman HenriVeldman@outlook.com
Redactie Website, Pers en clubblad redactie@avheerenveen.nl
webmaster/Facebook Arie van der Steen webmaster@avheerenveen.nl
webmaster/Facebook Klaas Peereboom  webmaster@avheerenveen.nl
redactie nieuwsbrief Michiel van Ettinger redactie@avheerenveen.nl
redactie nieuwsbrief Arie van der Steen redactie@avheerenveen.nl
redactie nieuwsbrief Hellen Boonstra redactie@avheerenveen.nl
Administratie clubrecords Harm Zijlstra HarmZijlstra@outlook.com