Uitnodiging Ledenvergadering 16 september

ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van de atletiekvereniging AV Heerenveen nodigt hierbij alle leden uit voorde Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 september 2020 om 20.00 uur in het clubhuis op de atletiekbaan De Stripe. Agenda:    Opening en vaststelling van de agenda Mededelingen en ingekomen stukken Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 9 […]