Verenigingsnieuws

Corona maatregelen atletiekbaan

Met ingang van 11 mei mag iedereen weer buiten sporten. Voor AV Heerenveen en het gebruik van de atletiekbaan gelden de volgende maatregelen: 

Er is een looproute ingesteld voor het betreden/verlaten van de atletiekbaan. Ingang via de hoofdingang en verlaten via het hek aan de zijde van het spoor. Via bebording is dit aangegeven.  

Bij het betreden en verlaten van de accommodatie is het desinfecteren van de handen verplicht. Hiertoe zijn tijdens de trainingen van AV Heerenveen desinfectie middelen en papieren handdoekjes beschikbaar. Deze staan bij de fietsenstalling naast de kantine.  

De accommodatie mag alleen betreden worden door de atleten/sporters en trainers. Het  betreden van de accommodatie door ouders van jeugdleden is niet toegestaan. De kinderen mogen worden afgezet en opgehaald bij de in- en uit gangen. De trainers zorgen voor de opvang van de kinderen.  

Kom niet te vroeg naar de trainingen. Bij voorkeur niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training. 

Verlaat de accommodatie direct na afloop van je training.  

De kantine, kleedruimten en wc’s zijn gesloten. Er kan dus niet gedoucht worden na de trainingen. Ga voor je training thuis naar toilet.  

Tijdens de trainingen dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Deze 1,5 meter afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar onderling. De 1,5 meter geldt wel ten opzichte van de trainers. Concreet betekent het dat bij de pupillen trainingen de 1,5 meter tussen de atleten onderling niet geldt.  

Bij de D junioren is er een mix van 12 en 13 jarigen tijdens de trainingen. Voor deze groep geldt dat de 1,5 meter afstand houden wel geldt.  

Tijdens de trainingen wordt zoveel mogelijk in kleine groepen getraind, verdeeld over de week en de accommodatie.  

Bij het gebruik van materialen wordt zoveel mogelijk geprobeerd tijdens de training  per persoon eigen trainingsmaterialen te gebruiken. Na afloop van de training worden de materialen ontsmet. Hiervoor zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar in de materiaal opslag. De trainers zien toe op het juist ontsmetten van de materialen.   

Namens AV Heerenveen is tijdens de trainingen van AV Heerenveen en lid van de baancommissie herkenbaar aanwezig.  

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt 
 • neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag sporten en naar buiten 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact 
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis 
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar) 
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden 
 • vermijd het aanraken van je gezicht 
 • schud geen handen