contributie

De contributieregeling die vanaf 1 januari 2023 geldt is hieronder weergegeven.

Bij aanmelding als nieuw lid dient u naast de persoonlijke gegevens/machtiging ook aan te geven van welke bond u vrijwillig lid wilt worden en welke trainingen u wilt volgen. De bondsbijdrage voor de Atletiekunie is verplicht voor alle leden; de overige bonden zijn vrijwillig. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. De contributie wordt geïncasseerd per half jaar via automatische incasso, het eerste halfjaar verhoogd met de bondsbijdrage. Nieuwe leden betalen bij een eerste incasso dus de contributie, de bondsbijdrage en éénmalig de aanmeldingskosten voor de Atletiekunie en eventueel nog de bondsbijdrage van de vrijwillig gekozen bond.

Leden die ook één of twee keer per week zwemmen betalen naast de contributie jaarlijks een zwembijdrage voor HZ&PC. Dit bedrag wordt aan het begin van elk jaar in één keer afgeschreven of bij aanvang van het lidmaatschap.

Beëindiging van het lidmaatschap moet tijdig worden aangegeven voor 1 juni of 1 december. Bij latere opzegging is nog een half jaar contributie verschuldigd en eventueel een jaar bondsbijdrage.

  Contributie 2023    
    halfjaar  
Baanatletiek      
Pupillen € 135,00  € 67,50  
Junioren (onbeperkt t/m 19 jr) € 156,00 € 78.00  
Senioren onbeperkt € 181,00 € 90,50  
Masters (1x per week) € 121,00 € 60,50  
       
Loopsport      
Pupillen / junioren € 122,50 € 61,25  
Senioren (onbeperkt) € 156,50 € 78,25  
Senioren (1x per week) € 134,50 € 67,25  
Senioren alleen bostraining € 96,00 € 48,00  
       
Zwemmen      
Een keer per week (excl. zwembijdrage) € 79,00 € 39,50  
Twee keer per week (excl. zwembijdrage) € 100,00 € 50,00  
Zwembijdrage € 95,70 € 47,85  
       
Niet – trainende leden € 36,75 € 18,38
 
       
Triatlon exclusief zwembijdrage € 150,00 € 75,00
 
       
Bondsafdrachten      
       
Atletiekunie (KNAU)      
  Basiscontributie Wedstrijdlicentie Totaal
Mini-pupillen € 16,45   € 16,45
Pupillen € 16,45 € 8,90 € 25,35
Junioren € 17,35 € 15,85 € 33,20
Senioren en masters € 18,80 € 25,35 € 44,15
Recreanten en overige € 18,80   € 18,80
       
Aanmeldkosten nieuwe leden     € 5,00
Overschrijvingskosten     € 11,35
       
Nederlandse Triathlon Bond (NTB)      
  Basiscontributie Wedstrijdlicentie Totaal
Verenigingsleden vanaf 20 jaar € 44,25   € 44,25
Jeugdleden t/m 19 jaar € 31,50   € 31,50