contributie

De contributieregeling die vanaf 1 januari 2024 geldt is hieronder weergegeven.

Bij aanmelding als nieuw lid dient u naast de persoonlijke gegevens/machtiging ook aan te geven van welke bond u vrijwillig lid wilt worden en welke trainingen u wilt volgen. De bondsbijdrage voor de Atletiekunie is verplicht voor alle leden; de overige bonden zijn vrijwillig. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. De contributie wordt geïncasseerd per half jaar via automatische incasso, het eerste halfjaar verhoogd met de bondsbijdrage. Nieuwe leden betalen bij een eerste incasso dus de contributie, de bondsbijdrage en éénmalig de aanmeldingskosten voor de Atletiekunie en eventueel nog de bondsbijdrage van de vrijwillig gekozen bond.

Leden die ook één of twee keer per week zwemmen in het zwembad, betalen naast de contributie jaarlijks een zwembijdrage voor HZ&PC. Dit bedrag wordt aan het begin van elk jaar in één keer afgeschreven of bij aanvang van het lidmaatschap.

Beëindiging van het lidmaatschap moet tijdig worden aangegeven voor 1 juni of 1 december. Bij latere opzegging is nog een half jaar contributie verschuldigd en eventueel een jaar bondsbijdrage.