contributie

De contributieregeling die vanaf 1 januari 2019 geldt is hieronder in het kort weergegeven.

Bij aanmelding als nieuw lid dient u naast de persoonlijke gegevens/machtiging ook aan te geven van welke bond u vrijwillig lid wilt worden en welke trainingen u wilt volgen. De bondsbijdrage voor de Atletiekunie is verplicht voor alle leden; de overige bonden zijn vrijwillig. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. De contributie wordt geïncasseerd per half jaar via automatische incasso, het eerste halfjaar verhoogd met de bondsbijdrage. Nieuwe leden betalen bij een eerste incasso dus de contributie, de bondsbijdrage en éénmalig de aanmeldingskosten voor de Atletiekunie en eventueel nog de bondsbijdrage van de vrijwillig gekozen bond.

Leden die ook één of twee keer per week zwemmen betalen naast de contributie jaarlijks een zwembijdrage voor HZ&PC. Dit bedrag wordt aan het begin van elk jaar in één keer afgeschreven of bij aanvang van het lidmaatschap.

Beëindiging van het lidmaatschap moet tijdig worden aangegeven voor 1 juni of 1 december. Voor wandelaars die lid zijn bij de KNBLO moet opzegging voor 1 november. Bij latere opzegging is nog een half jaar contributie verschuldigd en eventueel een jaar bondsbijdrage.

.

Baanatletiekbedrag per jaar 
pupillen€ 135 
junioren (onbeperkt t/m 19 jaar)€ 156 
senioren (onbeperkt)€ 181 
masters (1x per week)€ 121 
Loopsport  
pupillen/junioren (onbeperkt t/m 19 jaar)€ 122,50 
senioren (onbeperkt)€ 156,50 
senioren (1x per week)€ 134,50 
senioren (alleen bostraining)€ 96 
Nordic walking/Wandelen  
1 x per week€ 84 
2 x per week€ 110 
Triatlon  
excl. zwembijdrage€ 150 
Zwemmen  
1 x per week (excl zwembijdrage)€ 79 
2 x per week (excl zwembijdrage)€ 100 
zwembijdrage€ 95,70 onder voorbehoud tarieven HZ&PC 2019
Bondsbijdragenbasiscontributie/jaar wedstrijdlicenties/jaar
Atletiekunie (KNAU)  
mini-pupillen€ 1505 
pupillen€ 15,05€ 8,15
junioren€ 15,90€ 14,50
senioren / masters€ 17,20€ 23,20
recreanten / overig€ 17,20 
wandelaars€ 17,20 
Nederlandse Triathlon Bond (NTB)  
verenigingsleden€ 34€ 25
Wandelsportorganisatie KNBLO  
verenigingsleden€ 12 
Niet trainende leden  
niet trainende leden€ 36,75 
Aanmeldingskosten  
nieuwe leden; eenmalig€ 7,50