Uitnodiging ALV 9 december

ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van de atletiekvereniging AV Heerenveen nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 9 december 2019 om 20.00 uurin het clubhuis op de atletiekbaan De Stripe. Agenda:     Opening en vaststelling van de agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Vaststelling notulen** Algemene Ledenvergadering  24 april 2019. Begroting 2020*. Uitkering vrijwilligers vergoedingen. Nieuwjaarsreceptie Rondvraag. Sluiting. * De begroting […]

Wintercompetitie weer begonnen

Met de Woutersbergjeloop is afgelopen zaterdag de Wintercompetitie weer van start gegaan. Deze eerste loop trok ca. 140 enthousiaste lopers die de druilerige regen trotseerden om in Oranjewoud een 3 km. of een 6 km.te lopen. Daarnaast waren er nog eens 40 deelnemers voor het voorafgaande jeugdprogramma. Op de lange […]